banatfarming - compania

GRUPUL BANATFARMING

Înfiinţată în anul 2006, Grupul BanatFarming îşi desfăşoară activitatea în trei direcţii:

  • Achiziţionarea terenurilor agricole şi compactarea acestora
  • Cultivarea a produselor agricole
  • Prestări servicii agricole

Începând cu anii '90, terenurile fertile din Banat au
fost lucrate tot mai puţin. În decursul anilor, terenurile
colectivizate au fost restituite proprietarilor, structura
parcelelor rămânând aceeaşi. Doar puţine suprafeţe
din aceste terenuri sunt cultivate în prezent.
În consecinţă, regiunea este caracterizată de zone mari
de teren necultivat şi o infrastructură greu de reperat.

Provocarea pentru noi constă în identificarea şi
marcarea parcelelor cu ajutorul hărţilor cadastrale
istorice şi al ortofotoplanurilor. Echipa Grupului
BanatFarming deţine o bază de date complexă şi
cunoştinţele necesare pentru a identifica şi cataloga
aceste terenuri agricole. Prin achiziţionare, schimb
şi arendă parcelele vor fi compactate şi astfel culti-
varea produselor agricole va fi efectuată profesional
şi la costuri reduse.

Prin folosirea tehnologiei de producţie şi a tehnicii
agricole moderne obţinem produse de o calitate
superioară. În munca noastră, punem preţ pe
urmărirea procesului de producţie şi controlul exact
al măsurilor luate şi operaţiunilor efectuate în timpul
acestuia. Diversitatea rotaţiei culturilor şi utilizarea
metodei "conservation tillage" pentru a reduce
eroziunea solului sunt exemple pentru folosirea în
mod sustenabil a resurselor.

Pe lângă cultivarea produselor agricole, Grupul
BanatFarming este specialist în prestarea serviciilor
agricole. În toată regiunea, dispunem de logistica şi
mijloacele necesare, pentru a efectua servicii precum
recoltarea, împrăştierea calcarului şi a îngrăşam-
intelor organice etc. Situaţi în apropierea Dunării şi
a portului de încărcare din Moldova Veche,
avem capacitatea de a depozita şi usca cerealele.