banatfarming - LOCAŢIE

LOCAŢIE

În Banat, Grupul BanatFarming deţine – pe raza a două localităţi – o suprafaţă totală de 5,500 ha.
Cele două localităţi sunt situate în judeţele Caraş-Severin şi Timiş, în apropierea Dunării.

Oraviţa, Caraş-Severin

În vecinătatea Dunării, oraşul Oraviţa cu comunele
aparţinătoare Răcăşdia, Grădinari/Greoni şi Ticvaniu
Mare/Ticvaniu Mic sunt locaţiile unde Grupul
BanatFarming îşi desfăşoară activitatea principală.
În centrul oraşului Oraviţa se află sediul şi
administraţia centrală a trei dintre cele patru companii
membre ale Grupului BanatFarming.
Aproximativ 2/3 din suprafeţe sunt situate în jurul
fermei de lângă Oraviţa.

Jamu Mare, Timiş

În Jamu Mare şi în Gherman sunt situate 1/3 din
suprafeţe. Terenul este aproape în întregime
compactat şi are acces bun. Această locaţie este
situată la aproximativ 35 km de Oraviţa, şi la 60 km
sud de Timişoara, în vecinătatea graniţei cu Serbia.