banatfarming - VIZIUNE

NATURAL GROWTH ON SUSTAINABLE GROUND.

Obiectivele în vederea folosirii pe termen lung a pământului:

  • Creşterea potenţialului de producţie al terenurilor
  • Menţinerea producţiei la un nivel ridicat
  • Creşterea valorii terenurilor compactate

Datorită terenurilor fertile, Banatul este - în perioadele
în care acestea sunt lucrate corespunzător - o regiune
cu o productivitate mare. Cerealele şi plantele
oleaginoase se cultivă în principal în această zonă
caracterizată de un climat continental cu precipitaţii
anuale de 500-650 mm şi temperaturii medii de 11 ˚C.

Ca rezultat al împărţirii istorice a terenurilor, mărimea
parcelelor este cuprinsă între 0.5 şi 2 ha, în funcţie de
comuna căreia îi aparţin. În procesul retrocedării,
structura acestor parcele a rămas în mare parte
taceeaşi. Grupul BanatFarming deţine experienţa

necesară în ceea ce priveşte compactarea terenurilor,
astfel încât acestea să fie lucrate convenabil din punct
de vedere economic.

Grupul BanatFarming lucrează terenuri care nu au fost
cultivate o perioadă îndelungată. Pe lângă întreţinerea
prin fertilizare, optimizăm nivelul ph-ului şi adăugăm
oligoelemente.

Producem cereale de o calitate superioară şi protejăm
resursele naturale. Lucrăm conform principiilor ''celei
mai bune practici'' şi fără organisme modificate genetic.