Activitate

Economie circulara

Prelucrarea terenului

Fabrica de nutrețuri combinate

Creșterea animalelor